Onze werkwijze

Rijnmond incasso & Advies zorgt ervoor dat u op tijd uw geld krijgt, zonder dat het u veel tijd kost. Onze werkwijze kenmerkt zich door betrouwbaarheid en betrokkenheid. Om uw geld te incasseren heeft Rijnmond incasso & advies een scala aan middelen tot zijn beschikking, waarvan hieronder een beknopt overzicht.

Bij het incasseren van uw vorderingen zijn de volgende fases te onderscheiden. Indien niet door uw debiteur wordt betaald zal het dossier steeds één fase opschuiven. Hieronder treft u in grote lijnen aan wat Rijnmond incasso & Advies doet in de afzonderlijke fases.

1  Het incassobureau zal uw debiteur middels diverse sommatie's op de hoogte brengen. In deze sommatie's worden incassokosten in rekening gebracht, alsmede rente.

2  Mocht een debiteur niet reageren/betalen op onze incasso procedure, dan tracht een van onze incasso medewerkers telefonisch contact te leggen.

3  Indien dit niet succesvol, in dat geval zal een incasso buitendienst medewerker, een bezoek brengen aan het adres van uw debiteur.

4  Debiteur zal kenbaar gemaakt worden, indien er niet voldaan wordt, er een gerechtelijke incasso procedure zal worden opgestart, waarbij proceskosten voor rekening debiteur zullen worden opgeëist.

5  Indien een debiteur welwillend is betreffende uw incasso opdracht, maar louter uit financiële nood niet te kunnen voldoen, in dat geval zal er een regeling worden getroffen, die ons incassobureau nauwlettend zal navolgen zijn schuld op tijd te voldoen.

Wij kunnen een regeling via verschillende kanalen voor u tot stand laten komenten:

  Vrijwillige maandelijkse overboekingen
  Inhoudingen bij werkgever
  Inhoudingen via Gemeentelijke Sociale Dienst
  Regelmatige contante betalingen
  Indien de debiteur in gebreke blijft, zal een gerechtelijke procedure worden gevoerd waarbij alle wettelijke middelen worden aangewend.

Uw geld incasseren

Uw incasso opdracht online aan ons doorgeven.


Opdracht doorgeven

Wilt u direct een opdracht doorgeven? Vul dan het formulier in en wij nemen uw openstaande vordering direct in behandeling.

  Opdracht doorgeven
Extra diensten

Het aanhangig maken van opdrachten tot € 25.000,00 bij de rechtbank zonder dat u een advocaat nodig heeft.

Daarnaast verzorgen wij voor
€ 200,00 het dagvaardingsproces.

  Tarieven
Contact

Adres
Elektroweg 11B
3051NB Rotterdam

E info@rijnmond-incasso.nl