Incasso voorbeeld 2

Aannemersbedrijf Metselaar B.V. heeft voor Bouwers B.V. conform de offerte een karwei uitgevoerd, en hiervoor een factuur gestuurd ten bedrage van € 15.000,00 met een betalingsconditie van 30 dagen. Veertig dagen na datum van verzending van de factuur is er nog geen betaling binnen bij Metselaar B.V. die derhalve een herinnering stuurt aan Bouwers B.V., waarop zonder mededeling een betaling van € 12000,00 volgt. De administratie van Metselaar B.V. informeert bij Bouwers B.V. naar de reden van deze deelbetaling en krijgt te horen dat Bouwers B.V. in financiële moeilijkheden verkeert.

Bouwers B.V. vraagt om uitstel van het restant bedrag van € 3000,00. Overeengekomen wordt dat het resterende bedrag 30 dagen later ontvangen zal worden. Helaas blijft betaling uit waarop wederom een beroep wordt gedaan op onze diensten.

Metselaar B.V. ontvangt van Rijnmond Incasso & Advies een nota van € 90,00 excl. BTW . Dit betreft 3% registratiekosten.

Factuur van Metselaar B.V. 15.000,00        
Reeds voldaan ( deelbetaling ) 12.000,00        

 -      
Hoofdsom       3.000,00  
             
Incassokosten       425,00  
Rente verlate betaling       250,00  

 +
Totaal te voldoen:       3675,00  

Zodra alle bedragen voldaan zijn aan ons incassobureau volgt de eindafrekening. Bij resultaat betaald u 7.5% provisie over het behaald resultaat (hoofdsom + rente) In dit geval gaat het om een bedrag van € 243,75 (excl. BTW). Hiermee wordt deze zaak, alsmede het dossier gesloten.

Alle genoemde namen en bedragen zijn fictief. Vergoedingen en BTW percentages zijn ontleend aan de huidige stand van zaken.

De rente is berekend op basis van de wettelijke rente voor consumententransacties . Houd er rekening mee dat deze berekening een benadering is! Het daadwerkelijke rentebedrag is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het aantal facturen, deelbetalingen, algemene voorwaarden, etc. Kijk voor meer informatie over wettelijke rente op http://www.wettelijkerente.net

Opdracht doorgeven

Wilt u direct een opdracht doorgeven? Vul dan het formulier in en wij nemen uw openstaande vordering direct in behandeling.

  Opdracht doorgeven
Extra diensten

Het aanhangig maken van opdrachten tot € 25.000,00 bij de rechtbank zonder dat u een advocaat nodig heeft.

Daarnaast verzorgen wij voor
€ 200,00 het dagvaardingsproces.

  Tarieven
Contact

Adres
Elektroweg 11B
3051NB Rotterdam

E info@rijnmond-incasso.nl