Incasso voorbeeld 1

Dhr. J. Pietersen heeft een grondige behandeling gekregen van tandarts P. Goudtand. Voor deze behandeling berekende de tandarts een vergoeding van € 350,00.

Na 30 dagen had de tandarts nog geen betaling ontvangen en stuurde aan dhr. Pietersen een betalingsherinnering. Ook hierna volgde geen betaling. Een maand later na de herinnering stuurde de tandarts een aanmaning, helaas wederom zonder resultaat. Ons bureau wordt ingeschakeld.

Opdrachtgever, tandarts P. Goudtand ontvangt van Rijnmond incasso & advies een rekening voor de registratiekosten, 3% afhankelijk van de hoofdsom. Vervolgens stuurt Rijnmond incasso & advies dhr. Pietersen een brief waarin hij gesommeerd wordt onderstaand totaalbedrag op korte termijn te voldoen.

Nota Tandarts 350,00  
       
Incassokosten 40,00  
BTW 21% over de kosten 12,70  
Rente verlate betaling 22,70  

 +
Totaal te voldoen 425,40

Op dit schrijven volgt echter geen reactie zodat er gepoogd wordt telefonisch contact te verkrijgen. Dit lukt niet omdat op het opgegeven adres een geheime aansluiting is.

Nu word de invordering aan de buitendienst overgedragen. De incasseerder van het betreffende rayon vervoegt zich aan het opgegeven adres, alwaar hij na onderzoek constateerde dat dhr. Pietersen is verhuisd. Gelukkig weten de buren waarheen dhr. Pietersen is verhuisd. Een nieuwe brief wordt verzonden aan het nieuwe adres. Na ontvangst van deze brief neemt dhr. Pietersen telefonisch contact op met Rijnmond incasso & advies.

Dhr. Pietersen deelt mede dat hij de nota geheel was vergeten en dat hij door de hoge kosten van de verhuizing helaas niet in staat is het gehele bedrag in een keer te voldoen. Rijnmond incasso & advies accepteert dit als een aannemelijk argument en er wordt afgesproken dat de nota in 3 maandelijkse termijnen zal worden voldaan.

Dhr. Pietersen houdt zich aan de gemaakte afspraken en na 3 maanden kan het dossier worden gesloten, de afrekening met tandarts Goudtand kan plaatsvinden, hij ontvangt de volgende afrekening:

1) Een credit-verrekening, te weten:
  Hoofdsom 350,00        
  Rente 22,70        
 
 +      
  Totaal credit   372,70  
               
2) Een debet-verrekening, te weten:
  Provisie ( 372,00 x 7,5% ) 27,95        
  BTW 21% over de provisie 5,87        
 
 +      
  Totaal debet   33,82  
 
 -
De tandarts ontvangt van Rijnmond Incasso & Advies: 338,88  

Hiermee is deze zaak afgesloten.

Alle genoemde namen en bedragen zijn fictief. Vergoedingen en BTW percentages zijn ontleend aan de huidige stand van zaken.

De rente is berekend op basis van de wettelijke rente voor consumententransacties . Houd er rekening mee dat deze berekening een benadering is! Het daadwerkelijke rentebedrag is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het aantal facturen, deelbetalingen, algemene voorwaarden, etc. Kijk voor meer informatie over wettelijke rente op http://www.wettelijkerente.net

Opdracht doorgeven

Wilt u direct een opdracht doorgeven? Vul dan het formulier in en wij nemen uw openstaande vordering direct in behandeling.

  Opdracht doorgeven
Extra diensten

Het aanhangig maken van opdrachten tot € 25.000,00 bij de rechtbank zonder dat u een advocaat nodig heeft.

Daarnaast verzorgen wij voor
€ 200,00 het dagvaardingsproces.

  Tarieven
Contact

Adres
Elektroweg 11B
3051NB Rotterdam

E info@rijnmond-incasso.nl